Raft kat i ndërmjetëm

  • Raft kat i ndërmjetëm

    Raft kat i ndërmjetëm

    Rafti i ndërmjetëm është një sistem raftesh që është më i lartë se sistemi normal i rafteve, ndërkohë që lejon njerëzit të ecin nëpër shkallët dhe dyshemetë më lart se ato normale.